Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Δικηγόρου, Διαμεσολαβήτριας και Εταίρου της RESOLVE στον ΟΠΕΜΕΔ με τίτλο:”Η.Π.Α. 2008: Επίλυση διαφοράς μέσω Διαμεσολάβησης λόγω άνισης μεταχείρισης αντρών – γυναικών μεταξύ θυγατρικής εταιρίας της αμερικανικής τράπεζας Citigroup και εργαζομένων γυναικών της”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά επίλυση διαφοράς μεταξύ της αμερικανικής τράπεζας Citigroup και εργαζομένων γυναικών της λόγω άνισης μεταχείρισης στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Σύνδεσμος Άρθρου: http://www.opemed.gr/?p=5930