Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE με τίτλο: “Η.Π.Α. 2017: Με Διαμεσολάβηση επιλύθηκε εργατική διαφορά μεταξύ της αμερικανικής τράπεζας Wells Fargo και υπαλλήλων της”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά επίλυση διαφοράς μεταξύ της αμερικανικής Τράπεζας Wells Fargo και υπαλλήλων της με Διαμεσολάβηση.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=6028