Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE με τίτλο: «Η.Π.Α. 2019: Υπόθεση φυλετικών διακρίσεων επιδιώκεται να επιλυθεί σύντομα με Διαμεσολάβηση»

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά επιδίωξη επίλυση διαφοράς,  λόγω φυλετικών διακρίσεων, με Διαμεσολάβηση.

Σύνδεσμος άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=6033