Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE με τίτλο: «Ιρλανδία 2018: Με Διαμεσολάβηση επιλύθηκε διαφορά μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας Ryanair και των Ιρλανδών της Πιλότων κατόπιν πολυήμερων απεργιών»

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά επίλυση διαφοράς  με Διαμεσολάβηση μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας Ryanair και των Ιρλανδών της Πιλότων κατόπιν πολυήμερων απεργιών.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=6013