Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE με τίτλο: «H.Π.Α. 2019: Με Διαμεσολάβηση επιδιώκεται επίλυση διαφοράς λόγω αμφισβητούμενης επιβολής φόρων από την Επαρχία Bryan στην πόλη Richmond Hill των Η.Π.Α.»

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά επιδίωξη επίλυση διαφοράς,  λόγω αμφισβητούμενης επιβολής φόρων από την Επαρχία Bryan στην πόλη Richmond Hill των Η.Π.Α, με Διαμεσολάβηση.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=6025