Άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE με τίτλο: “H.Π.Α. 2019: Με Διαμεσολάβηση επιδιώκεται η επίλυση της διαφοράς λόγω της αμφισβητήσεως της κυριότητας επί Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Ε. Πλέσσα Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Εταίρου της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά την επιδίωξη επίλυσης, με διαμεσολάβηση, διαφοράς αμφισβητήσεως της κυριότητας επί του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στις Η.Π.Α

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=6009