Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο:”Η έγκαιρη προσφυγή στη Διαμεσολάβηση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στο πως η έγκαιρη προσφυγή στην Διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=548383