Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Επίλυση διαφορών: τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ενός ουδέτερου Διαμεσολαβητή”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ενός ουδέτερου τρίτου για την επίλυση διαφορών.

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ