Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στην χρησιμοποίηση των τεχνικών της ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ