Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Νέος Κανονισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Κέντρου Διεθνούς Διαιτησίας της Βιέννης”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στον νέο Κανονισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Κέντρου Διεθνούς Διαιτησίας της Βιέννης.

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ