Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στην επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ