Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Ο νόμος περί Διαμεσολάβησης και η εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στους τομείς των Εργασιακών Σχέσεων και των Τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ στη Σιγκαπούρη”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στον νόμο περί Διαμεσολάβησης και την εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στους τομείς των Εργασιακών Σχέσεων και των Τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ στη Σιγκαπούρη.

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ