Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Τα 17 Αφρικανικά Κράτη του OHADA υιοθετούν τον Ομοιόμορφο Νόμο για τη Διαμεσολάβηση”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στα 17 Αφρικανικά Κράτη του OHADA, τα οποία υιοθέτησαν τον Ομοιόμορφο Νόμο για τη Διαμεσολάβηση,

Σύνδεσμος Άρθρου εδώ