Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορούν όλα στην Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών, αναλύοντας κάθε ένα από αυτά επιμέρους σχετικά ζητήματα, ήτοι:

  1. Τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης (Διαβάστε το εδώ)
  2. Την καταλληλότητα της Διαμεσολάβησης, εδώ
  3. Τον τόπο Διεξαγωγής, εδώ 
  4. Το εύρος της Διαμεσολάβησης, εδώ
  5. Τα μοντέλα Διαμεσολάβησης, εδώ