Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Φιλιππίνων υιοθετεί την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά  στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση και την υιοθέτησή της από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Φιλιππίνων.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=5558