Συνεργασίες της RESOLVE με τους Δικηγορικούς Συλλόγους