Η Συμμετοχή μας στις εκπαιδεύσεις του ΑΚΚΕΔ – Προμηθέα