Συμμετοχή των Εταίρων της RESOLVE Διαμεσολαβητές στις επιτροπές του ΟΠΕΜΕΔ σε διαφόρους φορείς

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε τη συμμετοχή των κ.κ. Σπύρου Αντωνέλου και Ελένης Πλέσσα ως Διαμεσολαβητών στις επιτροπές του ΟΠΕΜΕΔ  στους παρακάτω φορείς:

ο κ. Σπύρος Αντωνέλος:

1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

2. Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)

3. Οικονομικό Επιμελητήριο

4. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

η κ. Ελένη Πλέσσα:

1. Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

2. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

3. Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)