Συμμετοχή της κ. Ελένης Πλέσσα ως ομιλήτριας στo 7ο Διεθνές Συνέδριο “Women on leadership: The future is … now” του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών και Μάνατζερ (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ

Στις 25 Μαϊου 2017 η κ. Ελένη Πλέσσα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση και μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) για την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) συμμετείχε ως ομιλήτρια στo 7ο Διεθνές Συνέδριο “Women on leadership: The future is … now” που διοργανώθηκε από τον Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών και Μάνατζερ (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ. Η θεματική ενότητα στην οποία συμμετείχε η κ. Ελένη Πλέσσα ήταν: «Γυναικεία επιχειρηματικότητα : H Νέα Πρόκληση ή απλά μια πρόκληση?»

Το περιεχόμενο του Συνεδρίου αφορούσε τη γυναικεία ηγεσία και επιχειρηματικότητα και περιελάμβανε έρευνες για το εν λόγω ζήτημα καθώς και συζήτηση  σχετικά με την πολιτική για την ισότητα των Φύλων. Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

http://www.eede.gr/uploads/files/TOGME_wol2017_pr.pdf