19 και 20 Απριλίου 2018 Oμιλία του κ. Σπύρου Αντωνέλου στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο MEF στην Κων/πολη

Στις 19 και 20 Απριλίου 2018 και στις εγκαταστάσεις του MEF Üniversitesi διεξήχθη ομιλία του κ. Σπύρου Αντωνέλου με θέμα «Neurobiological aspects of decision making with Mediation processes» στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου «Neuroscience, Law and Beyond».