Συμμετοχή του κ. Σπύρου Αντωνέλου στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις με θέμα «Νομική Αντιμετώπιση Χρηματικών Οφειλών & Απαιτήσεων» στις 17 και 18 Μαρτίου 2017

Ο κ. Σπύρος Αντωνέλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής – Εταίρος RESOLVE Διαμεσολαβητές, Διευθυντής Κέντρου Διαμεσολάβησης ΒΕΑ, Συγγραφέας, ήταν ομιλητής στη Συνεδρία «Ο ρόλος της Διαμεσολάβησης στην Οικονομία» στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Νομική Αντιμετώπιση Χρηματικών Οφειλών & Απαιτήσεων» της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, η οποία έλαβε χώρα στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 στο Divani Meteora Hotel στην Καλαμπάκα.

Ο κ. Αντωνέλος υπενθύμισε στους συμμετέχοντες τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, δίνοντας έμφαση στο ότι η Διαμεσολάβηση μπορεί να εφαρμοστεί σε μισθωτικές, εταιρικές, συμβατικές, τραπεζικές, τεχνικές, ιατρικές και άλλες αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ανέλυσε κρίσιμα πλεονεκτήματά της για τους πιστωτές και τους οφειλέτες μίας ιδιωτικής διαφοράς αλλά και για τους πληρεξουσίους δικηγόρoυς τους. Ένα εξ αυτών είναι η ακριβής γνώση του κόστους της διαδικασίας, πριν την ξεκινήσουν, για τους εντολείς-πελάτες και η καλύτερη αναλογία αμοιβής – επιβαρύνσεων – χρόνου και συνθηκών απασχόλησης για τους δικηγόρους. Ένα άλλο είναι η δυνατότητα ευρύτερων συμφωνιών από το αιτητικό μίας αγωγής, όπως η μεταβίβαση ενός μηχανήματος αντί χρημάτων, αν τα μέρη το συμφωνήσουν και ταιριάζει στις δυνατότητες και στη φύση της υπόθεσής τους.

Ταυτόχρονα, δεδομένου του εμπιστευτικού χαρακτήρα της Διαμεσολάβησης, ένας από τους στόχους της διαδικασίας μπορεί να είναι η διατήρηση και αποκατάσταση των εμπορικών ή και προσωπικών σχέσεων μεταξύ πιστωτή – οφειλέτη, συγγενών ή προμηθευτή – προμηθευόμενου όταν τα μέρη της διαφοράς το επιθυμούν.

Άλλα βασικά πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης: η διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας από τα μέρη, η ταχύτητα και η δυνατότητα απόκτησης εκτελεστού τίτλου εντός μίας μόλις ημέρας. Παράλληλα, όπως και με την άσκηση μίας αγωγής, έτσι και με την προσφυγή σε Διαμεσολάβηση, διακόπτεται η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης του δανειστή.

Γιατί ένας οφειλέτης να επιδιώξει τη Διαμεσολάβηση; Για να επιδιώξει διακανονισμό των οφειλών του, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και χωρίς να εξοντωθεί οικονομικά, δίνοντας στον πιστωτή τίτλο εκτελεστό.

Τέλος, η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και η αδυναμία χρήσης του περιεχομένου της σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία με ρητή διάταξη νόμου, επιτρέπουν τη μη δημοσιοποίησης της διαφοράς και την προστασία της φήμης και των οικονομικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε αυτή. Ο κ. Αντωνέλος κατέληξε σημειώνοντας ότι διαδικασίες όπως η Διαμεσολάβηση δεν αποτελούν πανάκεια αλλά απαραίτητα συμπληρωματικά εργαλεία προς τη δικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών που επιλέγονται από τα μέρη και τους δικηγόρους τους αναλόγως των ιδιομορφιών της κάθε υπόθεσης. Ενθάρρυνε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δικηγόρους να μάθουν για τη Διαμεσολάβηση για να ωφεληθούν από αυτοί όπως όσοι ήδη συμμετείχαν κατά την τελευταία διετία σε πάνω από 200 επιτυχείς διαμεσολαβήσεις πανελλαδικά.

Της Μαρίας Χατζημηνά

Συνεργάτιδος RESOLVE Διαμεσολαβητές

 

Συνεργασίες και Δράσεις