Συμμετοχή της κ. Ελένης Πλέσσα ως ομιλήτριας στο Open Day 2017 των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων»

 

Στις 21 Μαΐου 2017 η κ. Ελένη Πλέσσα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση, συμμετείχε ως ομιλήτρια στη συζήτηση με άλλους γονείς για το θέμα: «Διαμεσολαβώντας στο πλαίσιο της οικογένειας: ενσυναίσθηση, επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων» στα Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων στο πλαίσιο του Open Day 2017. Το θέμα της σχολικής δράσης ήταν η Ελευθερία και τα Ανθρώπινα δικαιώματα και περιελάμβανε εκθέσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και γονείς.

Η κ. Πλέσσα επιχείρησε με επιτυχία στο ευχάριστο αυτό κλίμα να επικοινωνήσει στους γονείς των μαθητών τις αρχές της Διαμεσολάβησης, οι οποίες στόχο έχουν στο πλαίσιο της οικογένειας την ισορροπημένη σχέση μεταξύ των μελών της και την ομαλή επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων.