Συμμετοχή της κ. Ελένης Πλέσσα στο 2ο Summer Camp του Women On Top στις 23.6.17

Tην Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 – 16:00 η κ. Ελένη Πλέσσα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση, Εταίρος Resolve Διαμεσολαβητές συμμετείχε ως Ομιλήτρια στο 2ο Summer Camp του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Women On Top. Το θέμα της εισήγησης της ήταν: «Διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας: Πώς μπορεί μια ομάδα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά».

Το 2ο Summer Camp του Women On Top ήταν μια σειρά από εργαστήρια επαγγελματικής κυρίως ανάπτυξης, το οποίο απευθυνόταν σε εργαζόμενες ή άνεργες γυναίκες, οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να αυξήσουν τις εργασιακές τους ευκαιρίες.

Η κ. Πλέσσα στο πλαίσιο αυτό μέσα από τη θεωρία και τις βιωματικές ασκήσεις επιχείρησε να επικοινωνήσει στις συμμετέχουσες στο camp  τις αρχές και τις πρακτικες της Διαμεσολάβησης, δίνοντας βάση στον τρόπο που η Διαμεσολάβηση μπορεί να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας καθώς και τη βελτίωση των σχέσεων των συναδέλφων, με άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ομάδων.