Ολοκλήρωση Σεμιναριακού Κύκλου Μαθημάτων Διαμεσολάβησης στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. από τους Εκπαιδευτές – Διαμεσολαβητές της «RESOLVE Διαμεσολαβητές» υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 ο Σεμιναριακός Κύκλος Μαθημάτων Διαμεσολάβησης στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. που αποτελείτο από τέσσερα σεμιναριακά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν, υπό την Αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής, από τους Δικηγόρους, Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές της «RESOLVE Διαμεσολαβητές» κ. Ελένη Πλέσσα, κ. Σπύρο Αντωνέλο και κ. Ρένα Ματσούκα κατόπιν πρωτοβουλίας της κίνησης φοιτητών «Ανεξάρτητη Νομική Κομοτηνής».

Ο Σεμιναριακός Κύκλος άνοιξε με το πρώτο μάθημα από την κ. Ελένη Πλέσσα στις 23 Οκτωβρίου, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 450 φοιτητές. 

Η ενθουσιώδης και μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, συνεχίστηκε και στα δύο μαθήματα που ακολούθησαν κατά τα οποία εκπαιδευτής ήταν ο κ. Σπύρο Αντωνέλο στις 6 και 13 Νοεμβρίου. Στο δεύτερο μάλιστα μάθημα, πραγματοποιήθηκε Προσομοίωση Διαμεσολάβησης για την επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς με Διαμεσολαβητή τον κ. Αντωνέλο και 8 συμμετέχοντες φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ που προέκυψαν μετά από κλήρωση. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα μέρη και οι δικηγόροι της διαφοράς (οι πραναφερθέντες 8 φοιτητές) προετοιμάστηκαν για τη την προσομοίωση χωρίς προδιαμορφωμένους ρόλους, κατά τα πρότυπα παγκόσμιων διαγωνισμών Διαμεσολάβησης.

Το τέταρτο και τελευταίο μάθημα διεξήχθη στην 1η Δεκεμβρίου από την κ.Ρένα Ματσούκα κλείνοντας, με ενθουσιασμό και μεγάλη επίσης συμμετοχή, τον πολύ επιτυχημένο Κύκλο Σεμιναρίων.

Στο πλαίσιο των Σεμιναριακών αυτών Μαθημάτων οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις δεξιότητες της Διαμεσολάβησης αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή του στην Ελλάδα, μέσω της θεωρίας αλλά και βιωματικών ασκήσεων. Παράλληλα ήρθαν σε επαφή με τους λοιπούς τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και γνώρισαν στους καίριους ρόλους τόσο του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη, όσο και του Διαμεσολαβητή στη διαδικασία.

Στους συμμετέχοντες στα Σεμιναριακά Μαθήματα θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ. Κατά κοινή δε ομολογία, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εκπαιδευτές της RESOLVE Διαμεσολαβητές, ήταν μία εξαιρετική εμπειρία η οποία ευχόμαστε να επαναληφθεί σύντομα.