Επισκόπηση της Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 και μέχρι το τέλος του 2020, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., οι Εκπαιδεύτριες της Resolve Διαμεσολαβητές, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα έχουν πραγματοποιήσει 13 πολύ επιτυχημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση. Κατά την περίοδο του lockdown της άνοιξης 2020, η Resolve κατάφερε να καλύψει τις νέες ανάγκες που προέκυψαν και πραγματοποίησε τα 20ωρα εκπαιδευτικά της προγράμματα διαδικτυακώς μέσω της πλατφόρμας Zoom. Συμπληρωματικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχονταν από τις Εκπαιδεύτριες, επίσης, δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια διάρκειας 1 ώρας.

Τα προγράμματα αυτά παρακολούθησαν και συμμετείχαν περισσότεροι από 300 Δικηγόροι.