Συμμετοχή της κ. Ελένης Πλέσσα στην εκδήλωση της ELSA Athens Career day: Από τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος μέχρι την πρακτική άσκηση

Στις 4 Νοεμβρίου 2016 η κ. Ελένη Πλέσσα Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση και Συνιδρύτρια RESOLVE Διαμεσολαβητές συμμετείχε στην εκδήλωση της ELSA Athens με θέμα: «Career Day: Από τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος μέχρι την πρακτική άσκηση», η οποία έλαβε χώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το θέμα της ομιλίας της κ. Πλέσσα, ενώπιον των φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, αφορούσε τις επαγγελματικές προοπτικές που γεννά η Διαμεσολάβηση για το Δικηγόρο και την προοπτική ενός Νομικού/Δικηγόρου ως Διαμεσολαβητή.

Λίγα λόγια από την κ. Πλέσσα σχετικά με το θέμα της εισήγησης της:

«Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μία αποτελεσματική και παράλληλα ανθρωποκεντρική εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών η οποία μπορεί να προσφέρει διέξοδο όχι μόνο στο βεβαρυμένο σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης αλλά και στο συνάδελφο Δικηγόρο ο οποίος αναζητά συμπληρωματικές επαγγελματικές προοπτικές. Η εκπαίδευση και στη συνέχεια η διαπίστευση του Δικηγόρου (αλλά και του απόφοιτου Νομικής) ως Διαμεσολαβητή, του προσδίδει έναν επαγγελματικό τίτλο ο οποίος του επιτρέπει να ασκεί και το επάγγελμα του Διαμεσολαβητή παράλληλα με αυτό του Δικηγόρου. Από την άλλη, λόγω της υποχρεωτικής εκ του νόμου παράστασης δικηγόρου στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, δίνει στο συνάδελφο (που δεν επιθυμεί να διαπιστευτεί ως Διαμεσολαβητής), τη δυνατότητα να προσφέρει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες του, συνοδεύοντάς τους και εκπροσωπώντας τους σε μία διαδικασία υποβοηθούμενης από το Διαμεσολαβητή διαπραγμάτευσης, το ευκτεό αποτέλεσμα της οποίας είναι η σύναψη συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς τους με την άλλη πλευρά».