Η όγδοη συνεχής συμμετοχή της RESOLVE Διαμεσολαβητές στον ετήσιο (15ο) Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου/ICC

Η Ελένη Πλέσσα συμμετείχε ως Κριτής σε πέντε Διαμεσολαβήσεις στον 15ο ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2020 στο Παρίσι.

Οι διαγωνιζόμενοι ήταν ομάδες φοιτητών από πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουν στην προσομοίωση Διαμεσολάβησης ως τα μέρη και ως τους δικηγόρους της διαφοράς, ενώ έμπειροι Διαμεσολαβητές από όλο τον κόσμο αναλαμβάνουν το μέρος του Διαμεσολαβητή. Οι κριτές είναι επίσης έμπειροι επαγγελματίες Διαμεσολαβητές που διαμορφώνουν το σκορ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται από τη διοργανώτρια Επιτροπή του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός διαρκεί 6 ημέρες, το ακαδημαϊκό επίπεδο είναι πολύ υψηλό και οι ευκαιρίες για επιστημονικές συζητήσεις, δικτύωση και επαγγελματική κατάρτιση είναι μοναδικές για όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού.