Η συμμετοχή της RESOLVE Διαμεσολαβητές στον Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου/ICC