Με ..." />

Επιστημονικό Σύγγραμμα – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Με το βιβλίο μας αυτό, το οποίο αποτελεί το πρώτο επιστημονικό σύγγραμμα για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, οι συγγραφείς επιχειρήσαμε να εκθέσουμε τις θεωρητικές και τις πρακτικές πτυχές ενός θεσμού με παλαιές ρίζες και σύγχρονες εφαρμογές, ελληνικότητα και οικουμενικότητα και αξιόλογη διεθνώς συμβολή στη σύντομη επίλυση διαφορών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της επιχειρηματικότητας.

To βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές, επιχειρηματίες και σε όποιον γενικά επιθυμεί να γνωρίσει το θεσμό της Διαμεσολάβησης, ακολουθεί τρεις προσεγγίσεις:

• Μία ιστορική, με την αναδρομή της εμφάνισης και της εξέλιξης της διαμεσολάβησης στο χρόνο και στο χώρο,
• μία γεωγραφική, με την αξιοποίησή της από τον κοινοτικό νομοθέτη (κοινοτική οδηγία 2008/52/ΕΚ) και από αλλοδαπούς νομοθέτες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καλιφόρνια των Η.Π.Α.) για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών και για την αποσυμφόρηση της δικαστηριακής δικαιοσύνης.
• Και μία διαδικαστική προσέγγιση, με την ανάλυση, βήμα-βήμα, μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται να πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη σχετική νομοθεσία, με παραπομπές στις σχετικές διατάξεις του νόμου 3898/2010, του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (Υ.Α. 109088/2010) και άλλων, ειδικότερων νομοθετημάτων.

Επίσης παρατίθενται υποδείγματα συμφωνητικών και άλλων σημαντικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική τέλεση μίας διαμεσολάβησης.

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση και θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τα σχόλιά σας.