Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση με τη δυνατότητα συμμετοχής και ασκούμενων Δικηγόρων με την υποστήριξη του Δικηγορικού Σύλλογο Καλαμάτας στις 15, 16 και 17 Ιουνίου 2018

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης της Εταίριας Resolve Διαμεσολαβητές και του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας με θέμα: «Παρουσίαση του θεσμού της Διαμεσολάβησης μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4512/2018» στις 14-3-2018, και λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, η εταιρία μας οργανώνει με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων- Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση στις 15-16-17/6/2018 (Παρασκευή 15.30 μ.μ. έως 21.30 μ.μ., Σάββατο 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. Κυριακή 9.00 π.μ. έως 15.00.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, στους συμμετέχοντες παρέχεται Βεβαίωση Εκπαίδευσης με το κύρος της «RESOLVE Διαμεσολαβητές». Ενημερωθείτε εδώ  για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.