Άρθρο της κ. Β. Κουμπλή, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE με τίτλο: “Το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ επεκτείνει το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών”

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της κ. Β. Κουμπλή,  Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Δικηγόρου και Συνεργάτη της RESOLVE, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και αφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ, το οποίο επεκτείνει το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Σύνδεσμος Άρθρου: https://www.opemed.gr/?p=5299